Disclaimer

Aan deze website en aan de beveiliging ervan is de grootst mogelijke zorg besteed. Het Programma Burgernet sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de op deze website aangeboden informatie. Het Programma Burgernet draagt ook geen verantwoordelijkheid voor informatie op internetpagina's waarnaar op de website van Burgernet wordt verwezen.