Privacy

Privacy

De privacy van deelnemers is voor Burgernet een groot goed. Burgernet gaat daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die op deze site worden ingevuld voor deelname aan Burgernet, worden alleen door Burgernet gebruikt. Hiermee voldoet Burgernet aan de privacywetgeving.

Hoe gaat Burgernet om met uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u invult om deel te kunnen nemen aan Burgernet, worden verstuurd via een beveiligde verbinding en opgeslagen op een beveiligde (politie)server. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen bereiken in verband met Burgernetacties. Uw persoonlijke gegevens beschermt u zelf met een inlognaam en wachtwoord.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn namen en (e-mail)adressen.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.

Aktiebericht verwijderen

U kunt een actiebericht van uzelf of van een familielid om persoonlijke reden laten verwijderen van de Burgernetwebsite door een verzoek tot verwijdering in te dienen. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer en het nummer van het actiebericht. Dit is het nummer dat in de adresbalk staat als u het bericht opent. Voorbeeld https://www.burgernet.nl/burgernet/103456. Kunt u dit nummer niet vinden vermeldt dan datum, tijdstip en locatie van de actie. Verzoeken waarbij geen naam of telefoonnummer worden vermeld en waarbij de actiegegevens ontbreken kunnen niet in behandeling worden genomen.