Privacy

Privacy statement

De privacy van deelnemers is voor Burgernet een groot goed. In overeenstemming met de nieuwe standaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u op de Burgernetwebsite of in de Burgernetapp invult, worden alleen voor de Burgernetberichten gebruikt, uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Daar waar externe partijen zijn betrokken zijn er convenanten en/of verwerkersovereenkomsten afgesloten. 

Burgernetapp
De Burgernetapp maakt gebruik van de gps-locatie van uw telefoon om u acties te sturen die betrekking hebben op uw directe omgeving. De app bepaalt op basis van de locatie van het toestel of een Burgernetactie relevant is of niet. Op het moment dat er een Burgernetactie in zo'n gebied is, krijgt u een actiebericht. Er worden geen locatiegegevens van Burgernetapp-gebruikers bijgehouden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn namen en (e-mail)adressen.

Waarom vragen we uw geboortedatum?
Inschrijven bij Burgernet kan vanaf 16 jaar. Om deze reden wordt u gevraagd naar uw geboortejaar. Hiernaast worden de geanonimiseerde leeftijdsgegevens gebruikt om inzicht te verkrijgen in de leeftijd van Burgernetdeelnemers en om te werven onder specifieke leeftijdsgroepen.

Hoe gaat Burgernet om met uw persoonsgegevens?
De beveiliging van uw gegevens is voor Burgernet van groot belang en gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gegevens die u bij uw aanmelding op deze website invult, worden via een beveiligde lijn verzonden naar het Burgernetsysteem (zichtbaar aan het slotje in uw browser). Uw gegevens worden opgeslagen in een database van het beveiligde netwerk van de politie. Het Burgernetsysteem is ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie die u doorgeeft naar aanleiding van een Burgernetactie wordt ook opgeslagen binnen het beveiligde netwerk van de politie. Het contactformulier waarmee u vragen kunnen stellen over Burgernet, is ook beveiligd.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op overheid.nl.

Wilt u zich afmelden?
Wilt u zich uitschrijven voor de Burgernetberichten, Burgernetmail of de Nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor afmelden. Wanneer u zich voor alle berichtgeving afmeldt, worden uw gegevens uit het systeem verwijderd. 

Actiebericht verwijderen
U kunt een actiebericht van uzelf of van een familielid om persoonlijke reden laten verwijderen van de Burgernetwebsite door een verzoek tot verwijdering in te dienen. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer en het nummer van het actiebericht. Dit is het nummer dat in de adresbalk staat als u het bericht opent. Voorbeeld https://www.burgernet.nl/burgernet/103456. Kunt u dit nummer niet vinden vermeldt dan datum, tijdstip en locatie van de actie. Verzoeken waarbij geen naam of telefoonnummer wordt vermeld en waarbij de actiegegevens ontbreken kunnen, niet in behandeling worden genomen.

Waarom gebruikt Burgernet cookies?
De website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek weer naar de server worden teruggestuurd. Er zijn functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren.

Niet-functionele cookies staan los van het hoofddoel van de website. U kunt op de website aangeven of u deze cookies wel of niet wilt toestaan via de pop-up. 

Burgernet.nl gebruikt niet-functionele cookies om verschillende redenen:

  • Om met behulp van Google Analytics uw websitebezoek te kunnen onderzoeken. De geanonimiseerde gegevens worden geanalyseerd zodat Burgernet de functionaliteiten op de website kan aanpassen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of gedeeld met derden.
  • Om Twitterberichten over actuele Burgernetacties te kunnen tonen. Deze tweets kunnen alleen worden getoond wanneer er enkele cookies door Twitter.com kunnen worden geplaatst.
  • Om op de 'Over Burgernet' pagina filmpjes te kunnen tonen. Deze werken alleen als er enkele cookies door Youtube.com kunnen worden geplaatst.

Heeft u vragen?
Vragen aan Burgernet kunt u stellen via het contactformulier op de website. Vul in het zoekveld de naam van uw gemeente, of uw postcode in.