Wat staat er in een Burgernetmail?

Vraag: 

Wat staat er in een Burgernetmail?

Beantwoorden: 

Een Burgernetmail gaat over een specifieke en nabije situatie van de deelnemers. De informatie is actueel en bevat, als er actie wordt verwacht van de deelnemers (denk aan het treffen van preventie maatregelen), een duidelijke instructie. De Burgernetmail kan beeldmateriaal bevatten. Beeldmateriaal wordt alleen meegestuurd na toestemming van de Officier van Justitie.