De nieuwe mogelijkheden

Met het nieuwe Burgernet kunt u een foto versturen. Als u de app gebruikt en een bericht van Burgernet ontvangt, kunt u een foto naar de meldkamer sturen. Als u bijvoorbeeld denkt dat u het gezochte meisje ziet, belt u Burgernet en kunt u ook een foto meesturen. Dan weten ze in de meldkamer meteen of u het meisje dat gezocht wordt, ziet. De nieuwe toepassingen worden in de loop van 2019 in gebruik genomen.

De meldkamer kan ook een foto meesturen met het Burgernetbericht. Dan kunt u beter zoeken naar een persoon of een voertuig. Het nieuwe Burgernet kan ook berichten sturen naar lichtkranten en matrixborden. Gemeenten beschikken vaak over verplaatsbare matrixborden. En In de bus en tram zitten voorin vaak lichtkranten. Door de berichten hierop te laten zien, kunt u meezoeken als u in de bus of de tram zit. Dit gebeurt alleen bij vermissingen, we willen u niet in gevaar brengen.

In het nieuwe Burgernet kunt u meer regie voeren op de berichten. Zo kunt u zich met hetzelfde mobiele nummer inschrijven op meerdere adressen. U kunt ook kiezen wanneer u berichten wilt ontvangen. Bij uw gegevens kunt u aangeven wanneer u de berichten wilt ontvangen op welk adres. U kunt hier ook aangeven hoe u de berichten wilt ontvangen. U kunt kiezen tussen sms- en spraakberichten. U kunt natuurlijk ook de app downloaden of kiezen voor social media. Een nieuwe mogelijkheid is Facebook Messenger.

Ook nieuw is dat als u belt via de app met een iPhone, u direct uitkomt in de goede meldkamer. Zo hoeft u niet meer uit te leggen dat u voor een Burgernetactie belt. De centralist van de politie weet dit en u kunt meteen uw informatie delen. Met andere mobiele telefoons wordt u via 112 doorgeleid naar de centralist die de actie heeft verstuurd.

In sommige gemeenten krijgt u nu ook een bericht bij een crisis, bijvoorbeeld een grote brand. Dit Burgernetbericht kan naast een bericht van NL Alert binnenkomen. U kunt ook een bericht alleen van Burgernet krijgen. Dan is er geen sprake van een groot incident maar is het incident wel vervelend voor een buurt. In het bericht wordt aangegeven wat u moet doen voor uw eigen veiligheid.