Privacy­verklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Burgernet omgaat met uw persoonsgegevens.

Wat doet Burgernet?

Burgernet stelt burgers in staat om samen te werken met de gemeente en politie om de veiligheid in uw buurt te verbeteren. U wordt gevraagd uit te kijken naar een persoon of voertuig. Wanneer u deze persoon of het voertuig ziet, belt u met de meldkamer van de politie via het Burgernetnummer 0800-0011 of 112.

Als Burgernetdeelnemer kunt u ervoor kiezen om spraak- of sms-berichten te ontvangen wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. Daarbij maakt Burgernet in de meeste gemeenten ook gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of onveilige situaties of om een Digitaal Buurtonderzoek uit te zetten. Als u zich opgeeft voor het Digitaal Buurtonderzoek kan u worden gevraagd of u informatie heeft over incidenten die in buurt hebben plaatsgevonden.

Wanneer u kiest voor sms- of spraakberichten krijgt u meldingen op basis van de postcode die u instelt.

Als u de app van Burgernet installeert hoeft u zich niet aan te melden als deelnemer bij Burgernet. U kunt de app meteen gebruiken. U ontvangt dan signaleringen van Burgernet via uw app op basis van de GPS-locatie van uw telefoon.

De Burgernetapp biedt u ook de mogelijkheid om u in te schrijven voor het Digitaal Buurtonderzoek.

Waarom verwerkt Burgernet persoonsgegevens?

Burgernet verwerkt persoonsgegevens van Burgernetdeelnemers en appgebruikers om hen in te lichten over situaties waarbij gemeenten en politie de oplettendheid van burgers kan inzetten. Zo wordt Burgernet onder meer ingezet bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen.

Burgernetdeelnemers en appgebruikers moeten om die reden op de hoogte kunnen worden gesteld van ontwikkelingen die plaatsvinden in hun omgeving. Dat vereist de verwerking van persoonsgegevens van Burgernetdeelnemers en appgebruikers.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar deelnemers (dus wanneer u zich via de website aanmeldt):

 • Postcode;
 • Huisnummer;
 • Telefoonnummer; en
 • E-mailadres.

Voor het gebruik van de Burgernetapp worden alleen uw locatiegegevens gebruikt. Burgernet slaat uw locatiegegevens daarbij niet op. Dat is ook niet nodig omdat Burgernet berichten uitzendt die alleen worden ontvangen door de Burgernetapps die zich in de buurt van de relevante situatie bevinden.

In het geval u wilt meedoen aan het Digitaal Buurtonderzoek wordt u gevraagd om uw postcode, huisnummer en e-mailadres op te geven. Burgernet slaat deze gegevens vervolgens op.

Cookies

Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door Burgernet verwijzen wij naar de Cookieverklaring.

Welke grondslag heeft Burgernet voor het verwerken van persoonsgegevens?

Burgernet verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die u daarvoor heeft gegeven (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

In het geval u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens door Burgernet worden verwerkt, kunt u de betreffende toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval zal Burgernet de verwerking van uw persoonsgegevens beëindigen.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Uw gegevens worden alleen gedeeld met gemeenten en politie om uitvoering te geven aan de dienst van Burgernet. Met de gemeenten en politie zijn de privacyrechtelijke waarborgen voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in samenwerkingsconvenanten en/of verwerkersovereenkomsten.

Bewaartermijn

Burgernet bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Het kan zijn dat Burgernet wettelijk verplicht is om uw gegevens langer te bewaren dan voor Burgernet gebruikelijk is.

Beveiliging

Burgernet heeft de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Zo worden uw gegevens alleen via een beveiligde lijn (zichtbaar aan het slotje) naar Burgernet verzonden. Opslag van uw gegevens vindt plaats in een database op het beveiligde netwerk van de politie.

Ten aanzien van de uw locatiegegevens is de Burgernetapp zo ingericht dat uw persoonsgegevens realtime worden verwerkt, en niet worden opgeslagen.

Welke rechten kunt u bij Burgernet uitoefenen?

Ten aanzien van de verwerkingen door Burgernet van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om te weten te komen of Burgernet persoonsgegevens van u verwerkt en het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.
 • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of de verwerking ervan te beperken, rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.
 • Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op vergetelheid.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie Recht van bezwaar.

U kunt verzoeken bij ons indienen via het digitale contactformulier, zie: contactformulier.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens door Burgernet, zie: Indienen klacht.

Download de Burgernetapp voor

Lees meer over de App
 1. 1Download de Burgernetapp op uw smartphone.
 2. 2Geef de app toestemming om uw locatie te gebruiken.
 3. 3Ontvang Burgernetacties, zonder aanmelden en waar u ook bent.
Lees meer over de App